Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

 
tieuquynh.jpg
 NGÀY MAI
 
 
Ngày mai T́nh biết có c̣n vui,
 Hay đă xa nhau vạn nẻo đời ?
 Kỷ niệm thả theo ḍng trôi măi,
 Ch́m khuất trong đêm những ngậm ngùi.
 
 Ngày mai, làm sao biết ngày mai.
 Mà vẫn mơ màng chuyện tương lai.
 Bao nhiêu thầm uớc, bao hy vọng,
 Gom mộng dệt mơ những tháng ngày.
 
 Ngày mai, đời sẽ là hư không.
 Nghĩa lư ǵ đâu để bận ḷng.
 Tiền tài, danh vọng, trên trần thế
 Phù du như gió thoảng bên sông.
 
 
Hồng Vũ Lan Nhi
 7/8/04

Lan Nhi mong được nhận ư kiến của quư vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005