Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho

BAO GIỜ TRỞ LẠI


Thng Su đ gần hết,
Nỗi buồn sao chẳng vơi?
Người cứ xa biền biệt,
Nơi ny chỉ ring ti.

Một mnh trong chiều vắng,
Nhn l rụng bn thềm.
- L kh rơi xo xạc -
Tưởng buớc chn tm đến.

Gi vuốt ve ln tc,
Gi mơn trớn ln mi.
Gi phớt nhẹ qua m ...
Tưởng bn tay của Người.

Anh nắng chiều dần phai,
Nỗi nhớ lại dng đầy.
Bốn ngăn tim ăm ắp
Chứa ton bng hnh ai!

Đm về trong c qụanh,
Lẻ loi một bng người
Gi thổi từng cơn lạnh,
Gi rt tnh đơn ci.

Bao giờ gặp lại nhau
Xo tan mọi u sầu,
Cho nhạt mu nhung nhớ
Lng hết nỗi thương đau.

Hồng Vũ Lan Nhi
6/21/04

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005