Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho

BIỂN VẮNG CHIỀU HM

Bi biển chiều nay thật vắng người.
Trời, my, nắng, gi, với mnh ti.
Đầu ghềnh sng vỗ sầu v hạn
Cuối non gi thổi buồn chơi vơi.
Hải u nghing cnh soi hnh bng,
D trng xe ct lấp trng khơi
Một giải hong hn pha sắc tm,
Loang dần theo vạt nắng chiều rơi.

Hồng Vũ Lan Nhi
8/2/04

 

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005