Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho

BUỒN


Buồn qu,cho nn chẳng muốn cuời;
Chẳng muốn đi vo những chốn vui .
Nguời ta hạnh phc bn con chu .
Mnh th ho hắt với mộng đời .

Gi sớm đưa huơng thơm ngt mũi .
My chiều từng đm,lững lờ tri .
C ai hay chỉ ti lạc lng ,
Giữa cảnh thin nhin của đất trời !

HONG VU LAN NHI
8/23/03

  Nhạc Guitare Trứ Danh

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005