Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho

CẢNH MA ĐNG

Tuyết trắng phủ ni cao .
Lm gi đng nghẹn ngo .
Lm chim mung trốn lạnh,
Bay tr tận rừng su .

Nuớc hồ vẫn trong xanh
In bng cả cy cnh.
Phong cảnh thơ mộng lắm,
V đẹp tựa như tranh .

Một rừng xanh l cy .
Bao phủ bởi trời my .
Gi mang về buốt gi ...
Ma đng đ về đy .

Hồng Vũ Lan Nhi
12/03
  Nhạc Guitare Trứ Danh

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005