Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho

 • CHIỀU


  Bng chiều đ ngả sau đồi .
  Chỉ cn ti,một bng ngồi ,lẻ loi .
  Nhn theo từng đm my tri ,
  V nhn theo cnh chim trời luớt qua .

  Lắng nghe tiếng nhạc Rumba ,
  Từ nơi xa đ -thật xa- vọng về !
  Chm theo tiếng gọi đam m,
  Cung sầu chất ngất đến t dại hồn .

  Trời th qu đỗi mnh mng ,
  Quay cuồng gi bo rớt buồn mạch su .
  Chiều về,nắng đ bung mau ,
  Nhn quanh,chỉ thấy nỗi sầu chứa chan !

  HONG VU LAN NHI
  8/18/03

 •  

   

  Nhạc Guitare Trứ Danh

  Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
  ...............................................
  Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005