Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho

 • CHIỀU BN SNG


  Chiều về, sng vắng đ đưa .
  Một mnh thơ thẩn bn bờ...quạnh hiu .
  Vi vu tiếng gi luớt mau .
  V nghe tiếng c đớp bo tm tri .

  Nhn my lơ lửng ven trời ,
  Cảnh buồn, gợi nhớ bng nguời cng thn .
  Nhớ sao...nhớ đến lịm hồn .
  Nhớ ngơ nhớ ngẩn, bồn chồn tm tư .

  Nhớ như đ nhớ bến xưa .
  Nhớ gom vo những lời thơ sầu đời .
  Thế l Nguời đ đi rồi .
  Bỏ ti ở lại, một trời c đơn .

  HONG VU LAN NHI
  8/31/03

 •  

  Nhạc Guitare Trứ Danh

  Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
  ...............................................
  Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005