Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho

CHỊ NGỒI KỂ CHUYỆN ...


Chị ngồi kể chuyện ngy xưa,
Cc em , di mắt trn xoe ngước nhn,
Hai v sao sng lung linh.
Tiếng cười trong vắt khi tnh tiết hay.

Từng trang Nhật K gom đầy,
Bao nhiu cảm nghĩ trong ngy, xảy ra.
Đau buồn trong nỗi chia xa,
Hay vui hạnh ngộ thật th chp ghi.

Trn đường gai gc thiếu g,
Đường ta, ta vẫn bước đi, chẳng mng.
" Bảo rằng quan chẳng cho sang,
Ai đời quan cấm đ ngang bao giờ "

Nhn em đi mắt ngy thơ,
Em ơi, đẹp qu những giờ bn nhau.


Hồng Vũ Lan Nhi
3/26/04

Nhạc Guitare Trứ Danh

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005