Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

 

CỦA RING ANH


Mắt em l những đốm sao,
nhn anh, soi thấu cả vo tm can.
v trong anh, chỉ c em,
hai linh hồn quyện vo đm nồng nn.

Mi em thơm nụ hồng vng,
toả hương lan khắp khng gian mịt mng.
đưa anh vo ci v cng
ngất ngy trong cuộc tnh chung v bờ.

Tc em l những sợi tơ
quấn thn anh đ nt nhừ tim đau
từ nay cho đến về sau
anh, tn n lệ kiếp no trả xong.

Tay em vỗ mộng ru lng
hồn anh kho kn đừng hng thot ra.
thi đnh chỉ c đi ta,
nhởn nhơ trong ci Ta B m vui.Hồng Vũ Lan Nhi
8/29/04

 

topcurtain.gif

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005