Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

tieuquynh.jpg
Đ LU LẮM
 
 
Đ lu lắm, trn con đường kỷ niệm,
 Khng gặp Người, d một thong ph du.
 Trong giấc mơ khng bng Người hiển hiện
 Để nhn đời bằng con mắt đong đưa.
 
 Đ lu lắm, con tim khng xao xuyến
 Nằm ngủ yn trong qun lng cuộc đời.
 Nhn ngy qua lạnh lng, khng lưu luyến
 Khng buồn sầu mặc nghiệp chướng nổi tri.
 
 Đ lu lắm, khng nghe lời thủ thỉ
 Xa xi rồi hạnh phc lc bn nhau.
 Chẳng cn ai lm cho lng bối rối
 Bng đm về trong khuất lấp chm mau.
 
 Đ lu lắm, tưởng ngn đời vĩnh biệt
 Khng tm tnh, khng kể lể khc nhi.
 Trong xa cch đ qun dần thắm thiết
 Ti xa Người hay Người đ xa ti?
 
 HONG VU LAN NHI
 12/12/04

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005