Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

 

ĐẸP QU NHỮNG NGY XƯA


Đu biết Nguời cn ngắm hong hn ,
Dể thấy sầu dng ngập ci lng ?
Cứ tuởng Nguời qun rồi,kỷ niệm
Của một thời tha thiết nhớ mong !

Nhắc lm chi nữa chuyện chng mnh !
Những sng vui,đẹp tựa bnh minh .
Những chiều dạo buớc bn sng vắng ,
Đm ngắm trăng khuya,lấp lnh tnh .

Mu nắng năm xưa đ a rồi .
Đu cn,hoang dại mắt " Em Ti "
Anh xin lm buớm vờn trn m ...
Tc di bung thả giống my tri .

Những kỷ niệm xưa,đẹp tuyệt vời .
Giờ đy,cn lại một mnh thi .
Nguời xưa đ vắng theo năm thng ,
Đ bỏ qun ti giữa chợ đời .


HONG VU LAN NHI

8/7/03


 

topcurtain.gif

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005