Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

tieuquynh.jpg
 ĐO HOA TNH
 
 
 
Tnh thơm mi hoa hồng,
 Thoang thoảng hương chờ mong .
 Mong manh cnh hoa mịn
 Vấn vương ,xốn xang lng .
 
 Mi em như cnh hồng
 Mỏng manh tnh cốm non .
 E lệ nhn my trắng,
 Bay bay vo chốn khng .
 
 Tuổi em hoa hm tiếu
 Thẹn thng ngọn gi tru .
 Khp np m phong nhuỵ
 Cho toả ngt hương yu .
 
 Trao anh tnh trinh bạch ,
 Của thơ ngy ,dại khờ .
 Lng reo vui t tch,
 Dẫn hồn vo trong mơ .
 
 
Hồng Vũ Lan Nhi
 11/22/03

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005