Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

 

DỨT CU ĐỢI CHỜ


Đuờng trần bao quản nhọc nhằn ,
Hy xem như cht muộn mng m thi .
Gi bay ct bụi về trời .
Mưa rơi xuống một kiếp đời ph vn !
Bao nhiu thuơng nhớ ngt ngn .
Bao nhiu lệ đổ tun trn mi su !
Chỉ v mnh đ xa nhau .
Chỉ v Tnh đ dứt cu đợi chờ !


HONG VU LAN NHI
8/21/03


 

topcurtain.gif

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005