Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Du Xa Cach

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

 
 

DÙ XA CÁCH


những vần thơ rất nồng nàn,
trăm thương ngàn nhớ tuôn tràn biển khơi
gió đưa vút tới tận trời,
cho hồn quyện với những lời t́nh say.

từ khi bướm lạc đường mây
hoa thôi không nở, chim bay cuối ngàn
đông tàn, xuân cũng quên sang,
hè không rộn ră, thu vàng nhớ nhung.

dẫu cho xa đến ngh́n trùng
cũng không phai nhạt t́nh nồng nàn yêu
vẫn một ḿnh với cô liêu,
vẫn thao thức nhớ những chiều có nhau.


Hồng Vũ Lan Nhi
1/14/05

 

topcurtain.gif

Lan Nhi mong được nhận ư kiến của quư vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005