Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

tieuquynh.jpg

 EM L CỦA RING ANH
 
 
Em l đo hoa vng,
 T điểm vườn tnh anh
 Nắng Xun khoe sắc thắm
 My trời xanh rất xanh.
 
 Em l mi hương thơm
 Toả lng đời bt ngt
 Vấn vương trn ngập hồn
 Trong lời ca cu ht.
 
 Em l ngọn l mềm
 Rủ xuống đời nỗi nhớ
 Như giọt nắng bn thềm
 Trải di trn đường phố.
 
 Em, ngn tay p t
 Cho anh xỏ nhẫn vo
 Cột tnh giy ngũ sắc
 Đời sẽ hết lao đao.
 
 HONG VU LAN NHI

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005