Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Em La Mua Xuan

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

 
 

EM L MA XUN


Em l men rượu cay cay,
Cho anh những pht ngất ngy tnh nồng.

Em l ging gi bo bng,
Cho anh quay quắt những chồng chất đau.

Em l những hạt mưa ngu,
Cho anh tươi mt dạt do vấn vương.

Em l mật ngọt của đường,
Cho anh nuốt vội niềm thương dịu dng.

Em l hoa đn ma sang,
Xun về ấm p mun vn tnh thn.

Em l nguồn cội anh cần ...
Cho anh mi mi được gần gũi em.

Đời anh sẽ rất bnh yn.
Khi anh m được nng tin vo đời.


Hồng Vũ Lan Nhi
1/28/04

 

topcurtain.gif

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005