Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Giac Co Mien

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

 
 

GIẤC C MIN

Em xo tc, nằm di trn lối cỏ
Ngắm trời đm, nhn trăng chiếu lung linh.
Huơng Dạ L, gợi thm niềm nhung nhớ
Hai đốm sao l đi mắt người tnh.

Hồn bay bổng trn từng my tm ngắt,
Gi xn xao mộng rẽ lối đi vo.
Vng hoang d, chỉ cn đầy trống vắng,
Tnh Thin Thai đ mở kho Động Đo.

Đi mi thắm, vẫn thơm mi trinh nữ.
Ngt hương tnh lấp kn nỗi đam m
Nhạc huyền hoặc quyện quay trn lun vũ
Tay gh tay hồn lạc nẻo đi về.

Sương đ xuống thấm lạnh ln da mịn
Tri tim nồng vẫn chất ngất men say.
Chưa xa cch m tiếng lng bịn rịn
Vẫn bn nhau m ngỡ bị đoạ đầy.

Trong đi mắt, em thấy v sao lạc.
Kho vng tay, đời tưởng sẽ bnh yn.
Nỗi nhớ nhung c hao gầy, mất mt,
Cũng thi đnh ru trọn giấc c min.


Hồng Vũ Lan Nhi
7/14/04

 

topcurtain.gif

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005