Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Giac Mo Hong

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

 
 

GIẤC MƠ HỒNG


Chỉ nhn thi đ m
Xn xao lạc đường về .
Nắng ngập đầy trong mắt,
Rực rỡ toả mun bề .

Trong chăn ấm nệm m
Giấc ngủ thật m đềm
Ai ru em vo mộng,
Cho hồn lạc ci tin .

Em mơ giấc mộng đời
Giữa ngn sng trng khơi
C thuyền tnh gh bến,
C thư xanh mở lời .

i mắt nhn say đắm .
V nụ cuời thn thương .
Mun v sao lấp lnh,
Ngn tơ trời vấn vương .

Hnh như anh ci xuống,
Cho mi lịm hương đời .
Vng tay anh xiết chặt
Hơi ấm toả quanh người .

Lng vui đang rộn r ,
Tim hồng reo ngất ngy .
Bỗng dưng ngọn gi lạ
Lm tỉnh giấc mơ say .

Hồng Vũ Lan Nhi
11/29/03

 

topcurtain.gif

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005