Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

 
 

GI LẠNHNhắm mắt cho hồn nghĩ suy ,
Phải chăng đời chẳng cn g để vui ?
Cht tnh dnh dụm cho người ,
Chỉ trong pht chốc lửa mồi chy tan .

Tim lạnh gi giữa tro tn .
Gi sương bao phủ mộng vng ph du .
Đời lao lung chốn ngục t .
Tnh chơi vơi giữa sương m biển khơi.

Hồng Vũ Lan Nhi
11/23/03

 

topcurtain.gif

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005