Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

tieuquynh.jpg
 HY THỬ MỘT LẦN NI TIẾNG YU
 

 Anh hy lm gan,bạo một lần
 Một lần khng bối rối,phn vn .
 Cho em hiểu được điều anh muốn .
 Hy ni đi anh,chớ ngại ngần .
 
 Anh hy liều đi,ni một cu
 Một cu em đợi đ từ lu .
 Một cu,d chỉ l cu ni,
 Cũng đủ lm thay đổi địa cầu .
 
 Anh hy nhn su vo đi mắt,
 C thấy hnh anh ở giữa ging .
 Thuyền tnh đang lướt tri ra biển ,
 Gối sng dng cao,sng bạc lng .
 
 Hy thử một lần ni tiếng yu .
 C nắng ma đng,c gi nhiều .
 C cả vầng trăng lm nhn chứng ,
 Vũ trụ giao ho với tịch liu .
 
 
 
Hồng Vũ Lan Nhi
 12/2/03

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005