Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

 


GIẬN HỜN NHAU CHI


Chiều nay ngồi ngắm my bay .
Một cơn gi thoảng,nhẹ lay tnh sầu .
Trời đang nắng,c mưa đu ?
M sao lại uớt mi sầu,Nguời ơi !

Gọi nguời yu tận cuối trời ,
Khng nghe vang vọng ,d lời biệt ly !
Hờn nhau--d đ nhiều khi--
Nhn,th gi lạnh .Lời,th chua cay.

Tạ từ nhau pht giy ny ,
Em về hong lại những ngy c nhau .


HONG VU LAN NHI
8/14/03

 

topcurtain.gif

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005