Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Giao Mua

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

 
 

GIAO MA

Em trở về đy lc giao ma.
Trời đm long thong nh sao thưa.
Phố x đu hiu trong vắng lạnh,
Hỏi thầm : anh hết nhớ em chưa ?

Con đường đất đỏ quanh co lắm.
Tre gi kẽo kẹt gi xun sang.
Tiếng ch đm tru theo với bng,
T v ai thổi vọng xa vang.

Từng bước trong đm, đm lập lo.
Mnh em lạc lng dưới trời khuya.
Lời ru văng vẳng lan theo gi,
Tiếng vng nh ai kẽo kẹt đưa.

Khng gian vắng lặng, đời hiu quạnh.
Em ở nơi đy vẫn nhớ, buồn.
Bn ấy, trời đm cn gi lạnh,
Cuối năm trời c rớt mưa Xun ?


Hồng Vũ Lan Nhi
1/18/04

 

topcurtain.gif

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005