Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

 


GIỌT SẦU


Bạn hỏi,cớ g lng xn xao,
Dặn rằng,thi nh,chớ nn nao .
Biết ai tri kỷ m mong đợi .
Thời gian cn lại chẳng l bao!

Biết thế,đnh im ,chẳng trả lời .
Trần gian đu chỉ c mnh ti ,
L mong ,l đợi ,l trng ngng,
Cố kiếm tm cho được một người .

Nửa của ti đu ,nửa kia ơi,
Gọi hoi sao chẳng thấy trả lời .
Trăm năm bến đợi con đ cũ,
Dng sng lặng lẽ nuớc tri xui.

Chỉ v,đợi mi ngưi khng lại .
Nửa tri tim đy a ho rồi .
Nửa kia,trống vắng,khng hnh bng ,
Giọt sầu rơi xuống đy hồn ti .


Hồng Vũ Lan Nhi
11/18/03

 

topcurtain.gif

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005