Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Goi Le

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

 
 

GỐI LẺ


Nỗi buồn như chiếu như chăn .
Như chiếc gối lẻ ,quanh năm một mnh .
Mnh mng trời đất lặng thinh ,
Suơng mờ giăng,xa bng hnh ,vi su !

Ngắt đi từng sợi tơ sầu .
Đổ cho vơi hết nỗi đau trong hồn .
Chung cha văng vẳng m buồn .
Lan theo gi,dến những cồn ct xa .

Bng ai mờ mịt bụi nho ,
Phi theo ngựa đổ lưng đo ,quanh co .
Trăng mờ phủ kn sầu mơ .
Mnh ti thao thức đợi chờ ...tin xa !


HONG VU LAN NHI
8/31/03

 

topcurtain.gif

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005