Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

tieuquynh.jpg
 GỢI NHỚ THU XƯA
 

 
Uyển Nhi Trang chiều nay,
 Nắng vng hiu hắt đầy .
 Gi vờn theo l a...
 Ln my lững thững bay .
 
 Trời im trong tĩnh mịch .
 Nghe tiếng gi thở di .
 V ai cuời khc khch
 Bn hng xm,hin ngoi .
 
 Nhn cy cối xc xơ .
 Kh ho rũ bơ thờ .
 L vng rơi từng chiếc,
 Gợi nhớ ma thu xưa .
 
 HONG VU LAN NHI
 9/12/03

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005