Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

 


GỬI NGƯỜI


"Nguời chờ bn cửa dạ mnh mang"
Lm cho chủ Qun bỗng bng khung .
Trời khng thu nắng bn sng vắng ,
Lng cũng buồn theo l a vng .

Hỡi khch đường xa,hy gh thăm .
B Nha mong mỏi gặp tri m .
Tử kỳ d ở trong hang động ,
Vẫn lắng tai nghe tiếng gọi thầm .

Tri kỷ,tri m c mấy người .
Tm hoi,chỉ c gi my tri .
Con thuyền định mệnh cn xa bến ,
Nghe gi hờn vang,thấu tận trời !

Chủ Qun Bn Sng vẫn cn đy .
Vẫn vo thăm Qun Hẹn mỗi ngy .
Vẫn chờ ai dn cu thơ nhớ ,
Hồn chm theo sng vỗ,mơ say .


HONG VU LAN NHI
10/2/03

 

topcurtain.gif

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005