Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

tieuquynh.jpg
 HY
 
 
 
Hy nhn su vo mắt ,
 Để thấy được hồn nhau .
 D chỉ trong khoảnh khắc ,
 M ngỡ giấc chim bao!
 
 Hy cầm tay cho chắc,
 Đời khng lạc mất nhau .
 Hy gh cho thật chặt ,
 Đừng vội v bung mau .
 
 Hy kho con Tim lại ,
 Cho hồn khỏi đi hoang
 Đi chn no vụng dại ,
 Bước hụt hẫng, hoang mang .
 
 
 HONG VU LAN NHI
 10/2/03

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005