Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

tieuquynh.jpg
HỎI NGƯỜI

Rồi ngy thng phi pha
Hnh bng cũng nhạt nho
Chỉ cn trong kỷ niệm
Những n tnh thiết tha.

Rồi mai ny ra sao
Bằn bặt phương trời sầu
Dng đời chia đi ngả
Chẳng bao giờ thấy nhau.

Rồi những g xảy ra
Cho người v cho ta
Thuyền tnh tri theo gi
Bến chờ ngy một xa.

Rồi khi mnh chia tay
Cn khng kỷ niệm ny
C bao giờ người nhớ
D trong một pht giy!

HONG VU LAN NHI

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005