Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

 


HỒN HOANG" Hồn hoang trong buổi hong hn ."
Vẫn thao thức nhớ cho hờn giận tăng .
Biết rằng tnh qu mong manh,
M sao ti vẫn quẩn quanh với tnh .

L xanh rồi l lại vng .
Tnh ti xanh mi ngt ngn trời my .
M đu ai đ c hay ,
Vẫn hoi nhung nhớ những ngy xa xưa .

Những ngy nguời đn nguời đưa ,
Những khi nắng ro,hay mưa ngập đuờng ...
By giờ xa đến mun trng ,
Dm đu mơ uớc tuơng phng bn nhau !

Nguời như con sng bạc đầu ,
Dng cao tnh hận tri vo biển khơi .
Ti,con thuyền nhỏ chơi vơi ,
Bềnh bồng theo sng về nơi cuối trời.

Khng qun hnh bng một nguời .
Khng qun kỷ niệm nửa vời.. buồn hiu !
Cuộc đời gi thoảng mưa mau ,
Tnh bn nguời lạ, tri theo bọt bo .

HONG VU LAN NHI
8/23/03

 

topcurtain.gif

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005