Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

tieuquynh.jpg
 
V đp lễ


Nghe vẻ nghe ve
nghe v đp lễ
ở trn trần thế
c chuyện lạ đời
l c một nguời
thch nguời ta nợ
để nghe than thở
của kẻ đi vay
nhưng c ai hay
li lời chồng chất ...
ấy l ci ngặt
để bắt b nhau
đy c sợ đu
khi đấy doạ dẫm
thi đừng ca cấm
so đo thua thiệt
ny , đy cho biết
cụm nợ hy cn
ci nợ văn chương
lm sao trả hết
by giờ đấy biết
th lo trả đi
đừng đắn đo g
cho d hơi đẵt
xin đừng thắc mắc
đắt rẻ do trời
đ vo cuộc chơi
đừng lo hơn thiệt
bao nhiu tm huyết
để nhả thnh thơ
c lc lơ mơ
tm vần thi tứ
anh hng ứ hự
thuyền quyn thả lời
thi chuyện nguời đời
th mặc thin hạ
nhắc đấy nhớ trả
ci nợ văn chuơng
chớ hng tm đuờng
để m lẩn trnh
đn ging đn gnh
xếp sẵn quanh vườn
nợ tiền th nhuờng,
nợ chữ phải trả
đy nhắc đấy nh

nghe vẻ ngh ve
nghe v chấm hết .

HONG VU LAN NHI
10-03-05


 

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005