Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

 
tieuquynh.jpg
 KHÁCH THƠ
 
 Mở quán t́nh thơ, rượu đón người
 Mời khách vào nhấp chén sầu vơi .
 Trăng treo lơ lửng, trăng c̣n khuyết .
 Gió phất phơ bay, gió nửa vời .
 Tay giơ tay với, trời cao tít
 Chân đạp chân nghiêng, đất vuớng đồi .
 Ruợu chất đầy gian, mềm môi uống ,
 Tha hồ ghi chịu, khách thơ ơi !
 
 
Hồng Vũ Lan Nhi
 9/8/03

Lan Nhi mong được nhận ư kiến của quư vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005