Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

tieuquynh.jpg
 KHNG MAY
 
 
 Khng may,"nn lc bấy giờ,
 Ta đ gặp phải g ngờ nghệch yu ."
 
 Cho nn tnh mới tiu điều,
 Cho nn đời mới gặp nhiều oan khin .
 Để giờ khổ hận triền min ,
 Như con nước ngược nhồi thuyền nổi tri .
 
 Như con sng lạc x đời ,
 Thuyền tri theo với gi trời,ngả nghing .
 Tnh xy trn ct ho huyền
 Chỉ một cơn sng muộn phiền xo tan .
 
 
 
Hồng Vũ Lan Nhi

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005