Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

 


KIẾP SẦU ĐỜI


Gnh sầu đổ xuống sng su .
Quyết lng chn chặt bng nhau trong đời .
Ngồi trn bờ,ngắm xa xi,
Nhấp nh thấy nỗi sầu tri theo dng .

Nghĩ thuơng mnh,phận long đong .
Nghĩ thuơng mnh mi bềnh bồng ,nổi tri .
Đ sinh ra kiếp lm nguời
Biết thn mnh ,sẽ tả tơi,đọa đầy .

Hạnh phc no c trong tay ?
Tnh yu thấp thong lc đầy,lc vơi .
Cho nn thuơng phận sầu đời ,
m sầu kết nghĩa thnh nguời bạn thn .


HONG VU LAN NHI
8/20/03

 

topcurtain.gif

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005