Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

tieuquynh.jpg
  L THƯ
 
 Viết hoa mấy chữ Anh Yu Dấu ,
 Rồi phết vo cu ở cuối dng .
 Xuống hng, viết gửi niềm tm sự ...
 Địa chỉ đề : Qun Hẹn Bn Sng .
 
 Phong b mu tm, bỏ thư vo .
 Nhớ dn tem ln ở pha cao .
 Địa chỉ nhớ ghi cho r nh .
 Dn cho thật kỹ ở đng sau .
 
 Kiểm sot xong rồi, hy gửi đi .
 Cẩn thận xem,c thiếu st g .
 Pha bn tri, để tn ngưi gửi .
 Nắn nt đề: Hồng Vũ Lan Nhi
 
 
Hồng Vũ Lan Nhi
 11/21/03

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005