Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

tieuquynh.jpg
 LU LẮM RỒI
 
 
 
Lu lắm rồi, như đ trăm năm
 Đường xưa lối cũ, vẫn ru phong
 Từ độ người ra đi biền biệt,
 Bốn ma gi lạnh thổi bn song.
 
 Lu lắm rồi, người chẳng đến đy,
 Để cng ngồi ngắm ng my bay,
 Để nghe nhung nhớ luồn trong tc,
 Để gửi tnh nồng trong đắm say!
 
 Lu lắm rồi, chẳng c ai trng
 Nn mi qun thắm, m thi hồng.
 Buồn dng ln mắt, sầu v hạn,
 Năm thng di theo nỗi đợi mong.
 
 Lu lắm rồi, no thấy ai đu
 Vng tay định mệnh vấn vương sầu.
 Ai đ qun rồi cu hẹn ước,
 Kẻ ở bn trời vẫn nhớ nhau.
 
 Lu lắm rồi, tưởng đ nhạt phai
 Tơ tnh giăng mắc kỷ niệm đầy
 Rt từng nỗi nhớ vo đi mắt
 Lng đ tro dng trong ngất ngy.
 
 Lu lắm rồi, trăng gi qun về,
 Biển giận, sng go tht u m.
 Hong hn dần tắt ngoi khơi rộng
 L lc buồn dng đến no nề.
 
 
 
Hồng Vũ Lan Nhi
 7/6/04

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005