Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

 


LÊNH ĐÊNH


Lênh đênh một cơi giang đầu.
Yêu nhau,rồi lại xa nhau một đời .
Sầu dâng con nước lên khơi
Nửa chênh vênh,nửa chơi vơi giữa ḍng .

Giạt trôi vào bến tịnh không .
Lao xao tâm động ,bềnh bồng cơi xa .
Trong em,t́nh đă mù loà .
Trong anh,t́nh cũng nhạt nhoà khói sương .

Chắt chiu kỷ niệm miên trường,
Ḍng đời quạnh quẽ,vô thường ngàn năm .
Loanh quanh t́m một chỗ nằm,
Chỉ toàn dâu bể in hằn vết đau .

HONG VU LAN NHI
11/18/03

 

topcurtain.gif

Lan Nhi mong được nhận ư kiến của quư vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005