Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

tieuquynh.jpg
 LỠ CHUYẾN Đ
 
 
 
Thế gian ny chỉ một người
 Lm tim rộn r với lời yu thương.
 Ngăn được gi lạnh ngn phương
 Che được nh nắng chiều vương toả mờ.
 
 Nhn nhau m ngỡ như mơ
 Bn nhau m tưởng đi bờ chia xa.
 Thời gian thấm thot tri qua,
 Thiết tha lắm nỗi, nhạt nho nhiều phen .
 
 Đi lần giận dỗi, muốn qun
 Xo cho hết những muộn phiền trong tim .
 Lắng nghe trời đất im lm
 Những v sao bỗng khuất chm ẩn su
 
 By giờ mnh đ lạc nhau
 Anh cuối biển Bắc, em đầu biển Nam.
 Lm sao dệt được mộng vng,
 Cho nn lỡ chuyến đ ngang trong đời !
 
 
Hồng Vũ Lan Nhi
 1/07/04 

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005