Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

topcurtain.gif

LỜI CHÀO CHO RIÊNG TÔI

Tôi chào tôi buổi sáng,
Khi nắng đă lên rồi
Chiếu lung linh khắp chốn
Những tia sáng mặt trời.

Tôi chào tôi buổi trưa
Chùm hoa nắng lưa thưa
Chim lạc đàn ngơ ngác
Buồn trông theo gió đưa.

Tôi chào tôi buổi chiều
Nắng ngả màu hắt hiu
Lan dần trong cô quạnh
Ḷng trống vắng, hoang liêu.

Tôi chào tôi buổi tối
Nhà nhà đă lên đèn
Bước chân ai rất vội
Lạc lơng giữa đêm đen.

Tôi chào tôi giữa khuya
Khi mọi người an giấc
Cơn gió lạnh giao mùa
Buồn ơi sao chất ngất.

HONG VU LAN NHI

 

 

 

Lan Nhi mong được nhận ư kiến của quư vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005