Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

tieuquynh.jpg
 LỜI CHỊ KHUYN
 
 
 
" C ph hẹn,chuyện tnh trn net "
 Sao khng gh Qun Hẹn đầu lng ?
 Quẹo ngay vo Uyển Nhi Trang ,
 Tiếng thanh lịch,lại vừa sang,vừa tnh .
 
 Hay v nỗi một mnh xoay trở ,
 M im khng than thở cng ai ?
 Thức lu mới biết đm di ,
 Thời gian thử thch xem ai chung tnh ?
 
 Cũng đừng ngại một mnh một bng ,
 Rồi m thầm than khc thuơng thn .
 Coi đời như kiếp ph vn ,
 Th tnh kia c nhạt dần, cũng thi .
 
 Muội chớ c nhiều lời than trch .
 D cho ai xa cch ...một trời .
 Sng sầu x dạt biển khơi ,
 Hy qun đi nh, bng nguời gi suơng .
 
 Xa xi qu,d thuơng Muội lắm ,
 Tỷ đnh khuyn răn, nhắc nhở ...khi
 Lng nguời đ quyết ra đi ,
 Thi đừng nu ko, ch g nữa đu !
 
 HONG VU LAN NHI
 8/25/03

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005