Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

tieuquynh.jpg
 LỜI TRONG ĐM
 
 Chỉ một giọng ni quen,
 Gọi ni chuyện trong đm,
 Lng sao rộn r qu,
 Như được ln ci Tin.
 
 Chuyện trời trăng my nước,
 Rồi chuyện của chng mnh .
 Những lời yu say đắm
 Nồng nn ngất ngy tnh .
 
 Anh khen em mặn m .
 Mặt tươi thắm như hoa .
 Lm hồn Anh chao đảo
 Trong nỗi nhớ thiết tha .
 
 Anh chc Em ngủ ngon .
 Khng qun gửi nụ hn,
 Với trăm ngn thuơng mến,
 Vun cho tnh đẹp hơn .
 
 Ngủ ngoan, người yu nh
 Anh ru bằng lời ca
 Tiếng đn trầm vang nhẹ
 Đầy trn giấc mơ hoa .
 
 
Hồng Vũ Lan Nhi
 6/16/2004

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005