Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

La Thu Mau Tim 031005

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

Những mẩu chuyện hàng ngày Viết qua h́nh thức một trang nhật kư hay là một lá thư gửi cho bâng quơ

-------------------
Lá Thư Màu Tím
-------------------

Dấu Yêu ơi,

Từ thưở chưa biết Trần Lăng Minh, cho đến khi nghe được tên TLM bên miền Đông, và cũng t́nh cờ có một CD của Nga Mi và TLM, th́ LN lại thích lối ngâm thơ của TLM và giọng hát của Nga Mi. Thích th́ thích vậy, nhưng vẫn chưa quen nhau. Phải chờ đến ngày LN ra mắt thi phẩm Hoài Niệm, người cháu Lê Như Quốc Khánh với bút hiệu Hoài Anh, trong câu chuyện bàn bạc về ngày ra mắt thi phẩm, ai hát, ai ngâm thơ, th́ LN đă thêm:

- Hiện giờ phần ngâm thơ có anh Hà Phương, có chị Như Loan, là những người sẽ đến dự, mà cô cũng chưa được hân hạnh quen. Sự quen biết chỉ là giây mơ rễ má thôi. Cô cũng nghe thiên hạ khen TLM lắm, giá có thêm hắn nữa ...

Ông cháu chẳng nói chẳng rằng, đến ngày Ra mắt thi phẩm, khi đến phiên LNQK hát, bỗng dưng Lê Như Quốc Khánh mời TLM lên ngâm bài Sầu T́nh của cô LN giao duyên cùng bài thơ Sầu T́nh cũng của Hồng Vũ Lan Nhi, do ông cháu phổ nhạc.

Thế là từ đấy, TLM, Nga Mi và Hồng Vũ Lan Nhi quen nhau. Và cũng từ đó, mỗi khi dự buổi ra mắt sách của bạn bè, LN lại được nghe người ta yêu cầu TLM ngâm bài Hồ Trường. Rồi, có hôm, không có TLM, chị Giáng Kiều tuổi ngoài 80, đă lên sân khấu ngâm bài Hồ Trường, có hà Huyền Chi phụ hoạ ...

LN thú thực đă không biết bài đó, nói chi đến thuộc, thành ra trong ḷng vẫn cứ muốn t́m hiểu.

Lại cũng t́nh cờ, LN đă đọc được bài của anh Nguyễn Như Tưởng. Xin cho LN ngưng nơi đây để dán bài nói về Dương Bá Trác với bài Hồ Trường.

LN đă thử đủ cách, vẫn không " thu chữ về một mối " được, đành nhờ ḷng từ bi hỉ xả của ông đi qua bà đi lại vậy.

HONG VU LAN NHI

Lan Nhi mong được nhận ư kiến của quư vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005