Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho

CHIỀU VÀNG

Nắng vàng tô màu lá
Trời xanh ướp cánh hoa
Mây tím giăng đầy lối
Sương trắng phủ nhạt nḥa.

Ngày đi trong vội vă
Cuốn hút t́nh bay xa
Không gian dù cách trở
Nhớ nhau từng sát na.

Hoa vàng nở rồi đó
Vàng cả một trời thu
Người đi sao vội quá
Không một tiếng tạ từ

Bước chân buồn thơ thẩn
Dẫm lên xác lá vàng
Nỗi buồn như đá tảng,
Kiếp nào mới ră tan?

HONG VU LAN NHI

Nhạc Guitare Trứ Danh

Lan Nhi mong được nhận ư kiến của quư vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005