Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

tieuquynh.jpg
 LY C PH N TNH
 
 
Cm ơn anh, tch c ph ,
 Của miền đất đỏ, bốn bề phủ im .
 V nghe nhịp đập con tim,
 B Nha đ gặp được tnh nghĩa su .
 
 D chưa lần gip mặt nhau
 Qua thơ văn đọc thơ sầu, cảm thng .
 Lao xao qua nh nắng hồng
 Tưởng như tiếng gọi mun trng cch xa .
 
 Qu hương nỗi nhớ đậm đ ,
 Kỷ niệm xưa d nhạt nho rong ru .
 Chỉ cn đy, vẻ tịch liu
 C đơn đối bng trong chiều cuối năm . 
 
  
Hồng Vũ Lan Nhi
 12/31/03

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005