Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

tieuquynh.jpg
 MU TM NGY XƯA 
 
  
Ti yu hoa mu tm .
 Nn hay mơ thầm kn .
 Lời ht no vang vọng ,
 Lm nhức nhối con Tim .
 
 Từ thuở no xa lắm ...
 Bnh mực tm đầu đời
 Vẫn in trong tr nhớ ,
 Lm tm cả hồn ti .
 
 Trn đuờng đời vạn nẻo ,
 Qun sao mu hoa bo ?
 Ngả nghing da sng nhẹ ,
 Tm buồn cũng tri theo !
 
 Nhn mu tm hoa soan ,
 Tm nhẹ buồn mnh mang .
 Tm bng khung nỗi nhớ,
 Tm khc Tnh dở dang .
 
 Mu tm tri mồng tơi .
 Bp nt tim r rời...
 Theo từng kẽ tay hở
 Tm cả một khung trời !
 
 Ti trt yu mu tm ,
 Từ thuở mới vo đời .
 Mỗi khi nhn hoa tm
 Lại nhớ thuở xa xi!
 
 
Hồng Vũ Lan Nhi
 8/29/03

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005