Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

tieuquynh.jpg
 MU TNH BUỒN
 
 
Những do hoa mu tm
 Mang nỗi buồn thiết tha ;
 Mang tm sự thầm kn,
 Của ngy thng phi pha
 
 Hnh bng của một thời
 Đ gợi nỗi niềm vui
 Rọi mun ngn tia nắng,
 Lm rạng rỡ đời tươi .
 
 Cứ tưởng tnh mi đẹp
 Nn dệt mộng lứa đi .
 Con tim trn nhựa sống,
 Khi c bng hnh người .
 
 Rồi tim sầu xt xa,
 Kỷ niệm cũng phi pha .
 Mộng tnh xy trn ct,
 Nước x bờ xo nho .
 
 Trả về người mu tm .
 Mu r rời con tim .
 Mu cch chia, ly biệt .
 i,mu tm hoa sim .
 
 
 HONG VU LAN NHI
 11/13/03

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005