Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

tieuquynh.jpg
 MO
 
 
Chẳng biết v sao Nguời lại biết ,
 Ti yu mo ,thắm thiết ,keo sơn .
 Mo lun quanh quẩn,khi buồn .
 Nằm yn,nghe những tiếng lng ...nỉ non .
 
 Mo cũng biết chia hờn,sẻ giận .
 Chia đắng cay,khổ hận trong đời .
 Mắt mo nhn lệ ti rơi ,
 Đăm đăm chia sẻ cho vơi nghẹn ngo .
 
 Nếu biết ni,chắc Mo an ủi ,
 Vỗ về ti,chia nỗi khổ đau .
 Lng ti khng quản nng su,
 M sao Nguời vội trch nhau,trch đời ?
 
 Thi,xin gửi lại Nguời tất cả ,
 Chỉ xin Nguời hy trả lại ti :
 Đem thơ ngy trả cho đời .
 Đem niềm vui trả lại thời xun xanh .
 
 HONG VU LAN NHI
 8/31/03

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005