Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

 

LƯU LUYẾN

Vẫn c̣n lưu luyến vuờn xưa ,
Cho nên trở lại ,làm ngơ sao đành !
Dù ngày tháng luớt qua nhanh ,
Phù du một kiếp mong manh,bềnh bồng .

Cơi trần đi,đến ,như không .
Nay c̣n,mai mất ,đừng mong,đừng chờ .
Coi đời như một giấc mơ .
Đem giây ngũ sắc buộc hờ t́nh nhau .

Buông xuôi tay,sẽ về đâu ?
Thiên Đàng ,Địa Ngục ,cơi nào ta đi .
Chân thành cầu Đấng Từ Bi
Khai thông trí tuệ ,nghĩ suy cho tuờng .

Đừng lạc vào chốn mù suơng
Diệt cho hết thú đau thương tục phàm .
Mai sau về cơi Niết Bàn,
Mừng vui hội ngộ ,b́nh an muôn đời .

HONG VU LAN NHI
10/1/03

 

topcurtain.gif

Lan Nhi mong được nhận ư kiến của quư vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005