Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

tieuquynh.jpg
 MỘNG VỠ TAN RỒI
 
 
Biết dấu vo đu nỗi ngậm ngi .
 Để lng tm lại cht hiềm vui .
 Bao năm Em sống trong c quạnh .
 Đời buồn như chiếc l vng rơi .
 Uớc mơ đuợc sống trong hư ảo .
 Thực tế lm tan giấc mộng rồi .
 Mộng đ vỡ tan ,Tnh cũng chết .
 Kiếp sau xin hẹn nh ,Nguời ơi
 
 HONG VU LAN NHI
 8/7/03 

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005