Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

tieuquynh.jpg
 MỘNG MƠ
 
 
Biết mơ, biết mộng mới yu đời
 Yu đời, d đời chẳng yu ti
 Yu ti, xin cứ hoi mơ mộng
 Mơ mộng cho tnh vt ln khơi.
 
 Ln khơi theo gi bay bay mi
 Bay mi chn my đến cuối trời
 Cuối trời nắng xế buồn hiu hắt
 Hiu hắt ring ti giữa biển đời.
 
 Biển đời bt ngt trng khơi rộng
 Khơi rộng bạt ngn con sng x
 Sng x vỗ gọi tnh xa tắp
 Xa tắp mnh mng chẳng bến bờ.
 
 
Hồng Vũ Lan Nhi
 5/18/04

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005