Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

tieuquynh.jpg
 MỘT KIẾP TỘI TNH
 
 
Hy nhn ch g Ty,
 Lang thang khắp đ đy .
 Trong mảnh vườn xinh đẹp
 Mắt nhn trời my bay .
 
 Loi người lo chc nhau,
 Trong lời kinh tiếng cầu ,
 Chọn ngy vui xum họp
 Nhắc nhớ tnh đậm su .
 
 Thanksgiving đ đến .
 Quy quần bn nh nến ,
 Trong hạnh phc xum vầy ,
 Trải tnh thưong thn mến .
 
 Lời Tạ Ơn ban đầu,
 Dng ln Đấng Tối cao .
 Xin bằng yn dưới thế .
 Dn gian hưởng php mầu .
 
 Dng g Ty xui xẻo,
 V dng to,thịt nhiều .
 Cho nn được tuyển chọn ,
 Lm của lễ hy sinh .
 
 
Hồng Vũ Lan Nhi
 11/26/03

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005